Qui Định và Hình Thức Thanh Toán

  1. QUY ĐỊNH THANH TOÁN

mamxe.com hiện tại chưa có chức năng đặt hàng thông qua giỏ hàng trực tuyến để gửi đề nghị giao kết đặt hàng. Thông tin về các phương thức thanh toán.

Tuy nhiên, khách hàng hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thông tin của sản phẩm của Mamxe thông qua các trang web trao đổi trực tuyến https://mamxe.com/ hoặc hotline 0938859868 hoặc email Salehongphong@gmail.com

  • đã công bố toàn bộ các phương thức thanh toán áp dụng cho đơn hàng để khách hàng có thể hiểu và lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp trong mục Chính sách thanh toán.

mamxe.com đảm bảo an toàn, bảo mật giao dịch thanh toán của khách hàng, xử lý khiếu nại và đền bù thiệt hại trong trường hợp thông tin thanh toán của khách hàng qua website https://mamxe.com/ hoặc hotline 0938859868 hoặc email Salehongphong@gmail.com  bị thay đổi,  xóa,  hủy,  sao chép, tiết lộ, di chuyển trái phép hoặc bị chiếm đoạt gây thiệt hại cho khách hàng.

  1. HÌNH THỨC THANH TOÁN

Phương thức Thanh toán

Khách hàng có thể thanh toán bằng cách: Trả tiền mặt khi khách hàng đến trực tiếp địa chỉ để thực hiện dịch vụ.

Địa chỉ:  C5/15 Ấp 4A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Quý khách có trách nhiệm thanh toán đầy đủ toàn bộ giá trị đơn hàng cho nhân viên của chúng tôi ngay sau khi hoàn tất quy trình thực hiện.

Tin tức